1. Statusbepaling biomarkers

Bepaal de status van de volgende predictieve (en prognostische) biomarkers bij patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom die voor systemische behandeling in aanmerking komen:

2. Systemische therapieën

Bepaling van biomarkers geeft richting aan a. volgende systemische therapieën:1

  • Rechtszijdige primaire tumor en/of KRAS of NRAS gemuteerde tumor: overweeg triple chemotherapie (FOLFOXIRI) plus bevacizumab als 1e lijns behandeling
  • Gemetastaseerd MSI of dMMR colorectaal carcinoom: geef pembrolizumab als 1e lijns behandeling
  • BRAFV600E-gemuteerde tumor met progressie op 1e lijns behandeling: geef cetuximab & encorafenib

Hans Peppelenbos

Hans Peppelenbos Key Account Manager West Nederland

Publicatiecode: NL-CRC-20220176/Feb 2022