United Against Skin Cancer Logo (1)

Vergroten van kennis is belangrijk!

Elk jaar staat mei in het teken van melanoom awareness. Bewustwording, preventie en tijdige opsporing staan hierbij centraal. Pierre Fabre helpt mee door met o.a.
publiciteitscampagnes het brede publiek te informeren over de preventie van huidkanker. 

Door de combinatie van dermatologie en oncologie heeft Pierre Fabre de unieke expertise om huidkanker te voorkomen en te behandelen. Deze expertise wordt gecombineerd in het United Against Skin Cancers programma dat bestaat uit drie pijlers: voorkomen, behandelen en ondersteunen.

Triangle Pfo

Daarnaast dragen we actief bij aan onderzoek naar de behandeling van (gemetastaseerd) melanoom.

Sinds 2020 ondersteunen we de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR). In de DMTR worden alle systemische behandelingen van patiënten met melanoom geregistreerd. De DMTR geeft inzicht in de uitkomsten van deze behandelingen en zo wordt verbetering in de behandeling verder gestimuleerd.

Ook ondersteunen wij de WIN-O, een stichting die als doel heeft pre-klinisch en klinisch onderzoek met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij o.a. melanoom te coördineren.

Zo dragen wij samen bij aan de strijd tegen huidkanker en meer specifiek melanoom.

We’re in this together.

Bewustwording rond melanoom.

Het verlagen van risico op huidkanker en melanoom begint met bewustwording: de oproep om je huid te beschermen en te controleren en tevens concrete preventie tips.

In afgelopen jaren zijn er diverse bewustwordings-
campagnes gelanceerd voor algemeen publiek. Zowel in kranten als op social media is opgeroepen je huid te beschermen en te controleren. Dat gebeurt samen met artsen en (patiënten)verenigingen.

Ook hier geldt: we’re in this together.

In deze maand wordt weer de nadruk gelegd op preventie en het controleren van je huid. Met de oproep en slogan: Check your mark zetten we verschillende campagnes op waarbij we bewustwording rond melanoom willen vergroten.

NVDV Beeld 2021

Een boek ter ondersteuning.

Ook kunt u ondersteuning bieden aan uw patiënt met het boekje “Een melanoom, daar schrik ik van”.

Bestel hier het boekje op Bol.com
Boekje

Publicatiecode: 20220300