Bewustwording rond melanoom

Het verlagen van risico op huidkanker en melanoom begint met bewustwording: de oproep om je huid te beschermen en te controleren.

In afgelopen jaren zijn er diverse bewustwordingscampagnes gelanceerd voor algemeen publiek. Zowel in kranten als op social media is opgeroepen je huid te beschermen en te controleren. Dat gebeurt samen met artsen en (patiënten)verenigingen.

Ook hier geldt: we’re in this together.

In deze maand wordt weer de nadruk gelegd op preventie en het controleren van je huid. Met de oproep en slogan: “We have your back” willen we dit jaar de bewustwording rond melanoom willen vergroten.

Onderzoek naar de behandeling van (gemetastaseerd) melanoom.

Sinds 2020 ondersteunen we de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR). In de DMTR worden alle systemische behandelingen van patiënten met melanoom geregistreerd.

De DMTR geeft inzicht in de uitkomsten van deze behandelingen en zo wordt verbetering van de behandeling verder gestimuleerd.

Ook ondersteunen wij de WIN-O, een stichting die als doel heeft pre-klinisch en klinisch onderzoek met immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij o.a. melanoom te coördineren.

Zo dragen wij samen bij aan de strijd tegen huidkanker en meer specifiek melanoom.

We’re in this together.

Kijk ook eens op de volgende websites:

Stichting Melanoom

Publicatiecode: 20220300